Szkolenie Sędziów

W dniach od 9 do 10 września odbyło się Szkolenie Sędziów Zawodów Sportowo-Pożarniczych zrealizowane według programu szkolenia z dnia 26 kwietnia 2019 r. w zakresie Regulaminu Zawodów Sportowo Pożarniczych OSP organizowane przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Małopolskiego.

Czterech naszych druchów ukończyło szkolenie z wynikiem pozytywnym.

Zajęcia pierwszej pomocy

Dnia 30.07.2022 r. odbyły się zajęcia pierwszej pomocy dla dziecięcej drużyny i młodzieżowej drużyny pożarniczej. Celem szkolenia jest wyrobienie odpowiednich postaw u dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do natychmiastowego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia poszkodowanego. Dzięki szkoleniu dzieci i młodzież uczą się, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy, jak zadbać o bezpieczeństwo własne, jak prawidłowo reagować i wezwać pomoc.

Dziękujemy Katarzynie Balcerzak za przeprowadzenie zajęć pierwszej pomocy, dzieciom i młodzieży za zaangażowanie i zapraszamy na kolejne zajęcia.

Międzynarodowy Dzień Strażaka

Jak co roku obchodzimy międzynarodowy dzień strażaka. W przeddzień naszego święta została odprawiona msza święta o godzinie 12:00 za wszystkich strażaków oraz tych, którzy odeszli na wieczną służbę.

Wszystkim druhnom i druhom składamy najlepsze życzenia! Życzymy bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech Św. Florian otacza nas wszystkich swoją opieką.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej- etap gminny

25 marca w Orawskiej Bibliotece Publicznej w Jabłonce odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej. Młodzież z Ochotniczych Straży Pożarnych z całej gminy wzięła udział w tegorocznym konkursie.

Naszą jednostkę reprezentowali: Bartłomiej Bombol, Szymon Bombol, Wojciech Chełminiak, Michał Pawlak.

Szymon Bombol zajął I miejsce w kategorii klas I-IV, Bartłomiej Bombol zajął III miejsce w kategorii klas V-VIII

Szymon Bombol zakwalifikowała się do drugiego etapu – etapu powiatowego, który odbędzie się 21 kwietnia w Urzędzie Miasta Nowy Targ. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Modernizacja budynku Remizy OSP w Zubrzycy Dolnej – przebudowa dachu oraz ocieplenie budynku.

Wszyscy strażacy OSP Zubrzyca Dolna składają podziękowania na ręce Pana Wójta Antoniego Karlak za działania podjęte dla naszej jednostki. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za pomoc, wspaniałą współpracę oraz za realizację kosztownej inwestycji związanej z modernizacją budynku remizy.

DZIĘKUJEMY

Podsumowanie pucharowe 2021

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:
DDP Dziewczyny puchar za udział
DDP Chłopcy puchar za udział
MDP Dziewczyny 1 miejsce
MDP Chłopcy 1 miejsce
OSP KDP 1 miejsce
OSP Mężczyźni 4 miejsce
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:
MDP Dziewczyny 2 miejsce
MDP Chłopcy 2 miejsce
OSP KDP 1 miejsce