Historia

Jeśli znacie państwo więcej szczegółów naszej ubogiej historii, posiadacie fotografie lub dokumenty związane jakoś z naszą strażą pożarną, prosimy o kontakt z nami pod numerem tel. 880 639 373

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycy Dolnej

Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycy Dolnej zaczynają się od lat 20-tych XX wieku. Prawdopodobnie została założona w 1923 roku, gdyż istniała w tym czasie już okrągła pieczęć z napisem: „Dobrovolny Hasicki Zbor – Niźna Zubrica – 1923”. Głównymi założycielami straży byli: Pawlak Ferdynand, Eugeniusz Adamczyk, Wendelin Mastela, Wincenty Bukna, Jan Węgrzyn, Ignacy Kubacka, Jan Kubacka, Emil Zaitz. Skład pierwszego zarządu:
prezes – Ferdynand Pawlak
naczelnik – Eugeniusz Adamczyk
skarbnik – Emil Zaitz
Pierwszym wozem bojowym straży był wóz konny z pompą Węgierską obsługiwaną przez 4 strażaków, która była przechowywana w drewnianej szopie koło zabudowań Ignacego Pawlaka. Przez długie lata była podstawowym wyposażeniem jednostki, a obecnie służy jako eksponat na balkonie remizy.
W 1939 roku nowy zarząd na czele z naczelnikiem Janem Kowalikiem „Gojniokiem” rozpoczął starania o budowę murowanej remizy. Po uzyskaniu gruntu pod remizę w 1940 roku rozpoczęto budowę i dzięki wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców jak również ówczesnych władz Słowackich (gdyż w czasie II wojny światowej Zubrzyca Dolna znajdowała się w granicach Słowacji), które przyznały na ten cel 15 tyś. koron Słowackich, zakończono ją w ciągu jednego roku.
W 1950 roku dzięki staraniom naczelnika Eugeniusza Kotta jednostka została doposażona w pierwszą motopompę spalinową ,,Leopoldia”, która została przekazana przez Państwową Straż Pożarną w Nowym Targu. Wraz z pozostałym sprzętem przez długie lata do pożarów była wożona końmi, a w latach następnych ciągnikami rolniczymi lub samochodami prywatnymi.
Pod koniec lat 80-tych XX w. podjęto decyzje o budowie nowej remizy, którą oddano do użytku 10 czerwca 1995 roku. W 1992 roku nowy zarząd w składzie:
prezes – Eugeniusz Kulawiak
naczelnik – Jan Kowalik
skarbnik – Jan Bałaś
sekretarz – Jan Holla
podjęli starania o zakup pierwszego samochodu pożarniczego, które zakończyły się sukcesem. Dzięki wsparciu mieszkańców Zubrzycy, Wspólnocie Urbarialnej oraz Urzędowi Gminy w Jabłonce w 1994 r. zakupiono pierwszy samochód pożarniczy marki Star 244.
Polonia Chicago w podzięce za zaangażowanie druhów w działalność społeczną na rzecz miejscowości i regionu ufundowała z okazji 77 – lecia powstania jednostki sztandar, który został poświęcony i przekazany 4 czerwca 2000 roku.
Kolejny zarząd w składzie:
prezes – Jan Kowalik
naczelnik – Józef Mastela
skarbnik – Jan Bałaś
sekretarz – Czesław Wykręt
poczynili pierwsze kroki w celu zakupu nowszego i lepszego samochodu. Dzięki determinacji naczelnika Józefa Masteli przy dużym udziale P. Mirosława Bałasia, oraz Wójta Gminy w Jabłonce P. Juliana Stopki w marcu 2004 roku udało się zakupić samochód pożarniczy marki Mercedes – Benz 1622, który służy do chwili obecnej. Następny zarząd w składzie:
prezes – Andrzej Buroń
naczelnik – Tomasz Pawlak
z-ca naczelnika – Grzegorz Pawlak
skarbnik – Jan Bałaś
sekretarz – Mateusz Mastela
Obecnie jednostka OSP w Zubrzycy Dolnej działając w składzie zarząd:
prezes – Zbigniew Kowalik
naczelnik – Grzegorz Pawlak
z-ca naczelnika – Józef Gruszka
skarbnik – Przemysław Kott
sekretarz – Mateusz Horniak
liczy ok. 60 członków oraz młodzieżową drużynę pożarniczą chłopców jak i dziewcząt oraz ma liczne osiągnięcia sportowe i konkursowe.

Jeśli znacie państwo więcej szczegółów naszej ubogiej historii, posiadacie fotografie lub dokumenty związane jakoś z naszą strażą pożarną, prosimy o kontakt z nami pod numerem tel. 880 639 373