Zarząd

OSP

Prezes:

Dawid Woźny

Wiceprezes:

Janusz Mastela

Wiceprezes/Naczelnik:

Grzegorz Pawlak

Zastępca naczelnika:

Józef Gruszka

Skarbnik:

Dominika Omylak 

Sekretarz:

Kinga Pawlak 

członek:

Zbigniew Kowalik