Zarząd

OSP

Prezes:

Zbigniew Kowalik

Wiceprezes/Naczelnik:

Grzegorz Pawlak

Zastępca naczelnika:

Józef Gruszka

Skarbnik:

Tomasz Grucel

Sekretarz:

Mateusz Horniak