Eksploatacja kominów

Pamiętajmy o okresowym czyszczeniu komina!!!

Przewody spalinowe należy czyścić co najmniej dwa razy w roku, przewody wentylacyjne – raz w roku, a dymowe cztery razy w roku.

Okresowe czyszczenie przewodów kominowych, wentylacyjnych, dymowych i spalinowych to obowiązek wynikający nie tylko z przepisów, ale przede wszystkim z rozsądku.

Niestety, zazwyczaj inwestorzy podchodzą do tego z lekceważeniem. Wychodzą z założenia, że skoro korzystają z nowoczesnych kotłów na gaz bądź olej opałowy, to kominów czyścić nie trzeba. Tymczasem przewody spalinowe należy czyścić co najmniej dwa razy w roku, przewody wentylacyjne – raz w roku, a dymowe, odprowadzające spaliny na przykład z kominka, cztery razy w roku. Zaniechanie czyszczenia przewodu dymowego może doprowadzić do osadzania się na wewnętrznych ściankach komina dużej ilości sadzy, która ze względu na swój skład może się zapalić. Pożar w kominie powoduje wzrost temperatury do 800-1200°C. Pomyślmy, że żar w kominie dzieli od pomieszczeń jedynie cienka ścianka z cegły, z której zbudowany jest komin.
Gdy się zdarzy, że zapalą się sadze, najlepiej wezwać straż pożarną. Nie wolno wlewać wody do komina ani przykrywać wylotu, bo spaliny mogłyby rozsadzić komin.
§24 rozporządzenia w ust. 1 określa:
Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów ogrzewanych paliwem stałym, ciekłym lub gazowym są obowiązani do usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych:
1. od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej 4 razy w roku
2. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej 2 razy w roku
3. od palenisk zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu.
Ust. 2. W obiektach o których mowa w ust. 1 należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych – co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.