Wyjazdy 2020

Lp. Data Godzina Miejsce zdarzenia Rodzaj zdarzenia Uwagi
1. 02.01.2020 14:00 Zubrzyca Dolna Wypadek Drogowy
2. 08.01.2020 17:24 Zubrzyca Dolna Pożar sadzy
3. 10.01.2020 9:00 Zubrzyca Dolna Miejscowe zagrożenie
4. 29.01.2020 17:00 Zubrzyca Dolna Kolizja drogowa
5. 17.02.2020 12:00 Podwilk Pożar
6. 8.03.2020 03:08 Zubrzyca Dolna Pożar trawy
7. 13.03.2020 03:08 Zubrzyca Dolna Miejscowe zagrożenie
8. 17.03.2020 19:35 Zubrzyca Dolna Pożar traw
9. 17.03.2020 22:17 Zubrzyca Dolna Pożar traw
10. 18.03.2020 15:45 Zubrzyca Dolna Pożar traw
11. 19.03.2020 18:55 Zubrzyca Dolna Pożar traw
12. 19.03.2020 20:10 Zubrzyca Dolna Pożar traw
13. 19.03.2020 23:08 Zubrzyca Dolna Pożar traw
14. 19.03.2020 03:55 Zubrzyca Dolna Alarm fałszywy