Modlitwa strażaka

Modlitwa strażaka

__________

Gdy obowiązek wezwie mnie 
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.

_______

Pozwól, niech dziecko póki czas
Z płomieni cało wyniosę,
Przerażonego starca daj 
Ustrzec przed strasznym losem.

_______

Daj, Panie, czujność, abym mógł
Najsłabszy słyszeć krzyk,
Daj sprawność i przytomność, bym
Ugasił pożar w mig.

_______

Swe powołanie pełnić chcę 
I wszystko z siebie dać:
Sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec 
I o ich mienie dbać.

_______

A jeśli taka wola Twa,
Bym życie dał w ofierze,
Ty bliskich mych w opiece miej.
O to Cię proszę szczerze.

__________