Skróty w pożarnictwie

Spis treści:
1. ​​​​​​​​​​Ważniejsze Skróty Pożarnicze.
2. Oznaczenia Samochodów Pożarniczych.
3. Oznaczenia literowe środków gaśniczych stosowanych w Europie.

 

​1. Ważniejsze Skróty Pożarnicze

 

CNBOP – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej​
CPR – Centrum Powiadamiania Ratunkowego​
CTIF – Międzynarodowy Komitet Techniczny Prewencji i Zwalczania Pożarów
JRG – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza​
KCKRiOL – Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i i Ochrony Ludności
KG PSP – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej​
KM PSP – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej​
KP PSP – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej​
KSRG – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy​
KW PSP – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej​
MDP – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza​
MSK – Miejskie Stanowisko Kierowania​
OSP – Ochotnicza Straż Pożarna​
PA – Punkt Alarmowy​
PSK – Powiatowe Stanowisko Kierowania​
PSP – Państwowa Straż Pożarna​
SA PSP – Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej​
SGSP – Szkoła Główna Służby Pożarniczej​
SITP – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa​
WSKR – Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa​
ZG ZOSP – Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

 

​2. Oznaczenia Samochodów Pożarniczych

 

Pierwsza litera w skrócie określa rodzaj pojazdu
G – gaśniczy
– specjalny
Druga litera w skrócie oznacza ciężkość samochodu
– lekki – o masie całkowitej do 3 500 kg.
Średni (w średnich samochodach nie stosuje się oznaczenia) – o masie od 3 5​01 do 15 000 kg
C – ciężki – o masie całkowitej powyżej 15 000 kg
Następne litery określają bliższe dane pojazdu:
B – beczka (czyli zbiornik)
A – autopompa (pompa napędzana silnikiem samochodu)
M – motopompa (pompa napędzana własnym silnikiem)
Pr – zbiornik na proszek
Cyfry natomiast oznaczają:
– pierwsza pojemność zbiornika w metrach sześciennych
​- druga wydajność autopompy w hl/min
– druga wydajność motopompy w hl/min

 

I tak np. samochód o oznaczeniu:
GCBA 5/32 – oznacza samochód ciężki gaśniczy z beczką (zbiornikiem na wodę) o pojemności 5000 l, autopompą o wydajności 3200 l na minutę.
Samochody specjalne oznaczane są literą:
– specjalny
Kolejne litery określają ich rodzaj:
D – drabina (cyfra określa długość drabiny w metrach)
H – podnośnik hydrauliczny (cyfra określa długość w metrach)
Rd – ratownictwo drogowe
Rt – ratownictwo techniczne
Rchem – ratownictwo chemiczne
Dz – dźwig (cyfra określa udźwig w tonach)
 – dowodzenia i łączności
W – wężowy
Op – operacyjny
Rwod – ratownictwo wodne
Rekol – ratownictwo ekologiczne
​3. Oznaczenia literowe środków gaśniczych stosowane w Europie

 

Ponieważ gaśnice mogą mieć różne kształty i różne wypełnienie, dla łatwiejszego orientacji, wprowadzono literowe oznaczenia, określające jaki typ pożaru można gasić danym środkiem gaśniczym:

A – do gaszenia pożarów ciał stałych
B – do gaszenia pożarów cieczy
C – do gaszenia pożarów gazów
D – do gaszenia pożarów metali
E – do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem
F – do gaszenia pożarów tłuszczów (oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce)