Wsparli nas

W roku 2014 naszą Ochotniczą Straż Pożarną wsparli:

 1. Żądło Grzegorz
 2. Żądło Władysław
 3. Żądło Józef
 4. Kott Mirosław
 5. Kott Bogusława
 6. Kowalik Mirosław
 7. Kowalik Dariusz
 8. Włodek Sławomir
 9. Kozieł Dawid
 10. Gacek Krzysztof
 11. Bałaś Mirosław
 12. Joniak Milan
 13. Biel Józef
 14. Zubrzycki Marek
 15. Bosak Bogdan
 16. Wspólnota Urbarialna w Zubrzycy Dolnej

Wszystkim naszym dobroczyńcom za okazaną pomoc w jakikolwiek sposób serdecznie DZIĘKUJEMY.