Realizacja promesy

🚨 Dnia 28 września zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycy Dolnej otrzymał promesę finansową na zakup sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienia gotowości bojowej, którą wręczył gen. brygadier Andrzej Bartkowiak. 👨‍🚒
Możemy się już pochwalić zakupionym sprzętem, który będzie nam świetnie służył. 🚒

Kalendarze 2024

❤👨‍🚒👩‍🚒 Drodzy mieszkańcy!
Bardzo dziękujemy za tak liczne i serdeczne przyjęcie naszych strażaków roznoszących kalendarze oraz liczne datki na naszą działalność.
Informujem, że jest jeszcze możliwość zakupu kalendarza w sklepie budowlanym Waresiak w Zubrzycy Dolnej ❤👨‍🚒👩‍🚒

Ochotnicza Straż Pożarna w Zubrzycy Dolnej informuje o realizacji zadania pn:
„Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”
Zadanie zrealizowano w ramach
,,Otwartego konkursu ofert Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników”
Dofinansowanie :
-ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 4 900,00 zł
-ze środków własnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycy Dolnej w kwocie: 7 746,56 zł
Koszt całkowity zadania: 12 646,56 zł

Wycieczka do Warszawy

👩‍🚒 W czwartek 30 listopada odbyła się wizyta Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny wraz z opiekunami w Komendzie Głównej PSP.
📎W programie wycieczki było spotkanie z Komendantem Głównym PSP gen. brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem, zwiedzanie Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej oraz Akademi Pożarniczej. Nie zabrakło także czasu na zwiedzanie naszej stolicy.🏢
Dziękujemy za upominki ❤️
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli przy organizacji wyjazdu. ❤️

Sobotnie spotkania

👩‍🚒 Co tym razem działali członkowie DDP i MDP?
Ćwiczyli hymn Rycerze Floriana 🎶 członkowie DDP otrzymali karty na, które będą zbierać punkty za aktywność. Wzięliśmy również udział w challenge Serducho dla Kubusia! ❤️ Później było trochę czasu na zabawę!

I Sejmik Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

🚒W niedzielę 5 listopada uczestniczyliśmy w I Sejmiku Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Województwa Małopolskiego pt. ,,Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – Tradycja i Tożsamość Narodowa”, który odbywał się w Operze Krakowskiej.
👩‍🚒👩‍🏫 Wysłuchaliśmy wielu przemówień z których wyciągnęliśmy dużo cennych lekcji jest to ogromna pomoc przy prowadzeniu MDP i DDP. Mieliśmy również okazje sami przedstawić prezentację o działalności naszej MDP. 📚
🎶Sejmik zakończył się wspaniałym koncertem orkiestry Dętej OSP Dobrzyce i Głogoczowa.🎶
🤝Otrzymaliśmy również podziękowanie skierowane przez Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP Druha Waldemara Pawlaka, które wręczyła Wiceprezes Druhna Teresa Tiszbierek. Podziękowanie za zaangażowanie, pracę i przyczynienie się do sukcesu wydarzenia, jakim były organizowane w dniach 23-26.08.2023 r. Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych w Kalwarii Zebrzydowskiej.🤝

Odbiór promesy

🚨 Dnia 28 września zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycy Dolnej uczestniczył w uroczystej zbiórce w KW PSP w Krakowie podczas której, KG PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak wspólnie z MKW PSP nadbryg. Piotrem Filipkiem oraz Wojewodą Małopolskim Łukaszem Kmitą, wręczył promesy finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienia gotowości bojowej oraz modernizacji strażnic. 🚨🚒
📸 mł. kpt. Hubert Ciepły Rzecznik Prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze

12 powiatowe zawody sportowo pożarnicze w Jabłonce zakończone wielkimi sukcesami! 🔥
W zawodach brały udział 3 drużyny kategoria C, 8 drużyn kategoria A, 5 drużyn MDP dziewczyn i 8 drużyn MDP chłopców.
Kategoria C (kobiety)
1 miejsce Zubrzyca Dolna
2 miejsce OSP Krempachy
3 miejsce OSP Skawa
Kategoria A (mężczyźni)
2 miejsce OSP Kiczory
3 miejsce OSP Kacwin
MDP dziewczyny
1 miejsce OSP Spytkowice
2 miejsce OSP Zubrzyca Dolna
3 miejsce OSP KACWIN
MDP chłopcy
1 miejsce OSP Spytkowice
2 miejsce OSP Zubrzyca Dolna
Gratulujemy wszystkim bardzo serdecznie!❤️ Szczególne gratulacje kierujemy do drużyn z naszej jednostki którzy zajęli bardzo wysokie miejsca! 🔥❤️
Dziękujemy im za trud, poświęcenie i za zaangażowanie który włożyli w przygotowanie do zawodów! Dziękujemy również kibicom, którzy są niezastąpieni! 🔥❤️