Realizacja promesy

🚨 Dnia 28 września zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycy Dolnej otrzymał promesę finansową na zakup sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienia gotowości bojowej, którą wręczył gen. brygadier Andrzej Bartkowiak. 👨‍🚒
Możemy się już pochwalić zakupionym sprzętem, który będzie nam świetnie służył. 🚒

Kalendarze 2024

❤👨‍🚒👩‍🚒 Drodzy mieszkańcy!
Bardzo dziękujemy za tak liczne i serdeczne przyjęcie naszych strażaków roznoszących kalendarze oraz liczne datki na naszą działalność.
Informujem, że jest jeszcze możliwość zakupu kalendarza w sklepie budowlanym Waresiak w Zubrzycy Dolnej ❤👨‍🚒👩‍🚒

Ochotnicza Straż Pożarna w Zubrzycy Dolnej informuje o realizacji zadania pn:
„Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”
Zadanie zrealizowano w ramach
,,Otwartego konkursu ofert Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników”
Dofinansowanie :
-ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 4 900,00 zł
-ze środków własnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycy Dolnej w kwocie: 7 746,56 zł
Koszt całkowity zadania: 12 646,56 zł

Wycieczka do Warszawy

👩‍🚒 W czwartek 30 listopada odbyła się wizyta Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny wraz z opiekunami w Komendzie Głównej PSP.
📎W programie wycieczki było spotkanie z Komendantem Głównym PSP gen. brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem, zwiedzanie Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej oraz Akademi Pożarniczej. Nie zabrakło także czasu na zwiedzanie naszej stolicy.🏢
Dziękujemy za upominki ❤️
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli przy organizacji wyjazdu. ❤️

Sobotnie spotkania

👩‍🚒 Co tym razem działali członkowie DDP i MDP?
Ćwiczyli hymn Rycerze Floriana 🎶 członkowie DDP otrzymali karty na, które będą zbierać punkty za aktywność. Wzięliśmy również udział w challenge Serducho dla Kubusia! ❤️ Później było trochę czasu na zabawę!