Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycy Dolnej informuje, że w dniu 3 lutego 2018 roku, o godz 15:00 w naszej remizie, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Przypominamy, że obecność na zebraniu jest obowiązkiem każdego strażaka.
Na zebranie należy przybyć w umundurowaniu wyjściowym lub koszarowym.

Zebranie Walne

W niedzielę 12.02.2017 r. odbyło się walne zebranie jednostki OSP Zubrzyca Dolna
Otwarcie zebrania i powitania gości dokonał Prezes jednostki dh Zbigniew Kowalik. Oprócz zaproszonych gości w zebraniu uczestniczyli druhowie naszej jednostki. Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2016 oraz przedstawiono plan działalności na rok bieżący.
21 druhów MDP zostało odznaczonych odznaką: „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” za wzorowe uczestnictwo w szeregach OSP Zubrzycy Dolnej, były to następujące osoby:
a) odznaka złota została nadana:
– dh Ewelina Kąś
– dh Szymon Wierzbiak
– dh Justyna Pawlak
– dh Angelika Mastela
– dh Kinga Horniak
– dh Mateusz Kubacka
– dh Dominika Omylak
– dh Tomasz Kąś
– dh Grzegorz Kulak
– dh Dawid Matonog
– dh Kamil Adaszyński
b) odznaka srebrna została nadana:
– dh Paulina Zembol
– dh Żaneta Zubrzycka
– dh Natalia Bombol
– dh Norbert Paholski
– dh Dominika Grobarczyk
– dh Magda Paluch
– dh Kacper Stec-Sala
c) odznaka brązowa została nadana:
– dh Dominik Mastela
– dh Dawid Kubacka
– dh Adrian Stec-Sala
Na zebraniu zostały także rozdane certyfikaty za uczestnictwo w zabezpieczaniu uroczystości ŚDM2016, otrzymali je:
– dh Andrzej Buroń
– dh Mateusz Horniak
– dh Tomasz Nitecki
– dh Józef Gruszka
Podkreślono również osiągnięcia jakie nasza jednostka i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza osiągnęła na Mistrzostwach Polski w sporcie pożarniczym.
Zebranie zostało zakończono obiadem i poczęstunkiem.

Zbiórka

Informacja o stanie

W najbliższą niedzielę, 5 lutego 2017 r. o godz. 14:00 w naszej remizie odbędzie się zbiórka wszystkich strażaków.

Informacja

Informacja o stanie

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycy Dolnej informuje, że w dniu 12 lutego 2017 roku, o godz 14:00 w naszej remizie, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Przypominamy, że obecność na zebraniu jest obowiązkiem każdego strażaka. Na zebranie należy przybyć w umundurowaniu wyjściowym, a w przypadku braku wyjściowego, w koszarowym.

Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze

14 lutego br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze naszej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zebranie otworzył oraz poprowadził ustępujący Prezes Andrzej Buroń. Po przedstawieniu sprawozdań z roku 2015 i planu działalności na rok 2016, zarządowi udzielono jednogłośnie absolutorium.

Najważniejszym jednak punktem zebrania był wybór nowego zarządu na kolejne 5 lat. Funkcję prezesa powierzono Zbigniewowi Kowalikowi, pełniącemu do tej pory obowiązki z-cy naczelnika. Na stanowisku naczelnika pozostał Grzegorz Pawlak, a jego zastępcą został Józef Gruszka. Na skarbnika wybrano Przemysława Kotta, zaś stanowisko sekretarza powierzono Mateuszowi Horniakowi.

Do komisji rewizyjnej, zebranie walne powołało: na stanowisko przewodniczącego Czesława Wykręta, wiceprzewodniczącego Wiesława Niteckiego, a na sekretarza Janusza Mastelę.

Nowy zarząd w składzie:

  • Prezes: Zbigniew Kowalik
  • Wiceprezes/naczelnik: Grzegorz Pawlak
  • Z-ca naczelnika: Józef Gruszka
  • Skarbnik: Przemysław Kott
  • Sekretarz: Mateusz Horniak

Komisja rewizyjna w składzie:

  • Przewodniczący: Czesław Wykręt
  • Wiceprzewodniczący: Wiesław Nitecki
  • Sekretarz: Janusz Mastela

Czytaj dalej

Informacja dla strażaków

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycy Dolnej informuje że w dniu 14 lutego 2016 r. o godz. 14:00 w budynku remizy OSP Zubrzyca Dolna odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.
 
Przypominamy że udział w Walnym Zgromadzeniu jest obowiązkiem każdego strażaka. Na zebranie należy przybyć w umundurowaniu wyjściowym, a w przypadku braku munduru wyjściowego należy przybyć w koszarowym.

Zbiórka

Informacja o stanie

W niedzielę, 31 stycznia 2016 r. o godz. 14:00 w remizie OSP ZD odbędzie się zbiórka wszystkich strażaków. Obecność wszystkich strażaków, również MDP obowiązkowa!

Zebranie wiejskie

herb orwayWójt Gminy Jabłonka, informuje, że dnia 13 grudnia 2015 (niedziela) o godz 15:15 w remizie OSP w Zubrzycy Dolnej odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Zubrzyca Dolna.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Informacja o wykonaniu zadań w 2015 roku.
3. Plan zadań na 2016 rok.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zakończenie zebrania.

Na zebranie zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa Zubrzyca Dolna.
Zebranie wiejskie poprowadzi sołtys sołectwa Zubrzyca Dolna Grzegorz Pawlak.
Wójt Gminy Jabłonka Antonii Karlak

Zbiórka

Informacja o stanie

W najbliższą niedzielę, 24 maja br. o godz. 14:00 odbędzie się zbiórka wszystkich strażaków. Obecność obowiązkowa!!!