Realizacja promesy

🚨 Dnia 28 września zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycy Dolnej otrzymał promesę finansową na zakup sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienia gotowości bojowej, którą wręczył gen. brygadier Andrzej Bartkowiak. 👨‍🚒
Możemy się już pochwalić zakupionym sprzętem, który będzie nam świetnie służył. 🚒