Ochotnicza Straż Pożarna w Zubrzycy Dolnej informuje o realizacji zadania pn:
„Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”
Zadanie zrealizowano w ramach
,,Otwartego konkursu ofert Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników”
Dofinansowanie :
-ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 4 900,00 zł
-ze środków własnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycy Dolnej w kwocie: 7 746,56 zł
Koszt całkowity zadania: 12 646,56 zł