Odbiór promesy

🚨 Dnia 28 września zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycy Dolnej uczestniczył w uroczystej zbiórce w KW PSP w Krakowie podczas której, KG PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak wspólnie z MKW PSP nadbryg. Piotrem Filipkiem oraz Wojewodą Małopolskim Łukaszem Kmitą, wręczył promesy finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienia gotowości bojowej oraz modernizacji strażnic. 🚨🚒
📸 mł. kpt. Hubert Ciepły Rzecznik Prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP