Wspomóż nas

Drodzy mieszkańcy Zubrzycy Dolnej
29 listopada br. (niedziela) rozprowadzimy po naszej miejscowości kalendarze strażackie.
Przekazane za kalendarz datki wspomogą zakup nowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, który przyczyni się do zwiększenia mobilności oraz możliwości naszej jednostki, a zatem poprawy bezpieczeństwa nas wszystkich.
Liczymy na wasze zaangażowanie w rozwój ratownictwa w naszej wsi.
Jednocześnie dziękujemy za coroczne wsparcie.

Druhowie OSP Zubrzyca Dolna

zospznak

Oszczędzaj wodę!

Z powodu fali upałów jakie panują w całej Polsce apelujemy, aby ograniczyć zużycie wody z sieci wodociągowej tylko do celów socjalno-bytowych. Przede wszystkim nie pobierajmy wody z sieci publicznej do podlewania trawników, kwiatów, upraw, mycia samochodów, napełniania basenów itp.

Informujemy również na przyszłość, aby nie robić zapasów po ogłoszeniu niskiego stanu wody w głównych zbiornikach, ponieważ natychmiast jej poziom spada i prowadzi to do rzeczywistego braku wody. Jeśli natomiast będziemy ją wykorzystywać normalnie do celów socjalno-bytowych i ograniczymy jej zużycie, to nie powinno skutkować to przerwami w dostawie wody. Dbajmy o nasze wspólne dobro!pobrane

Godzina „W”

Dziś obchodzimy 71 rocznicę Wybuchu powstania Warszawskiego – jednego z najkrwawszych zrywów niepodległościowych II wojny światowej. O godzinie 17:00 w całej Polsce, jak i w naszej miejscowości zawyje syrena alarmowa, aby uczcić pamięć tych którzy przeciwstawili się hitlerowskim Niemcom.
flaga

Ćwiczenia Sił Zbrojnych RP

syrena (1)We wtorek 12 maja w godzinach 6:00 – 19:00 w wybranych miejscowościach w Polsce zawyją syreny alarmowe. To tylko ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem „RENEGADE – KAPER 15/I” mające na celu sprawdzenie poprawnego funkcjonowania systemów ostrzegania ludności cywilnej przed zagrożeniem atakiem z powietrza.

Najprawdopodobniej syreny przez pierwsze trzy minuty wyć będą dźwiękiem modulowanym – to ogłoszenie alarmu, następnie – ciągłym – to jego odwołanie.

Ćwiczenia nie pociągają za sobą żadnych obowiązków ludności cywilnej. Zostanie tylko sprawdzony sprzęt ostrzegania.

Niemniej jednak strażacy powinni być przygotowani do ewentualnych akcji ratowniczo-gaśniczych.

Dzień Świętego Floriana

Informacja o stanie

Jak co roku 4 maja obchodzony będzie Dzień św Floriana, patrona wszystkich strażaków. Msza Święta w naszej intencji zostanie jednak odprawiona dzień wcześniej – w niedzielę o godz. 12:00.

Z tego też względu prosi się wszystkich strażaków naszej jednostki aby 3 maja, w mundurach galowych lub koszarowych obowiązkowo przybyli do remizy na godzinę 11:00

z skąd przemarszem wyruszymy do Kościoła na Mszę Świętą.

Szukamy pomocy u mieszkańców

stare

Od lewej: Kobieta (osoba nie znana, prosimy o pomoc w identyfikacji); Józef Gruszka; Emil Zaitz; Wendelin Bosak; Ignacy Kulawiak; Franciszek Holla; Antoni Teluch; Franciszek Maj; Władysław Żądło; Alojzy Pawlak; Wędelin Węgrzyn; Jan Holla. Zdjęcie wykonane przed budynkiem szkoły, w dniu oddania.

Poszukujemy zdjęć i historycznych dokumentów związanych z naszą jednostką. W związku z tym prosimy wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek fotografie lub pamiątki związane z naszą Strażą Pożarną o kontakt e-mailowy: ospzubrzycadolna@interia.pl , lub telefoniczny: 880 639 373. Gwarantujemy – jeśli trzeba – anonimowość. Fotografie lub dokumenty, w formie papierowej wypożyczymy na ustalony termin. Każdą wypożyczoną fotografię, dokument, czy jakikolwiek inny przedmiot będziemy traktować w sposób należyty do dokumentu historycznego i zostanie oddany w nienaruszonym stanie. Będziemy wdzięczni za okazaną pomoc.

Wsparli nas

W roku 2014 naszą Ochotniczą Straż Pożarną wsparli:

 1. Żądło Grzegorz
 2. Żądło Władysław
 3. Żądło Józef
 4. Kott Mirosław
 5. Kott Bogusława
 6. Kowalik Mirosław
 7. Kowalik Dariusz
 8. Włodek Sławomir
 9. Kozieł Dawid
 10. Gacek Krzysztof
 11. Bałaś Mirosław
 12. Joniak Milan
 13. Biel Józef
 14. Zubrzycki Marek
 15. Bosak Bogdan
 16. Grobarczyk Adam
 17. Wspólnota Urbarialna w Zubrzycy Dolnej

Wszystkim naszym dobroczyńcom za okazaną pomoc w jakikolwiek sposób serdecznie DZIĘKUJEMY.