Mycie wokół Kościoła

Dzisiaj jak co roku umyliśmy kostkę oraz drogę prowadzącą na parkingi i cmentarz, aby przygotować koscioł na tegoroczne Święta Wielkanocne.