Informacja

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycy Dolnej informuje, że w dniu 12 lutego 2017 roku, o godz 14:00 w naszej remizie, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Przypominamy, że obecność na zebraniu jest obowiązkiem każdego strażaka. Na zebranie należy przybyć w umundurowaniu wyjściowym, a w przypadku braku wyjściowego, w koszarowym.