Informacja dla strażaków

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycy Dolnej informuje że w dniu 14 lutego 2016 r. o godz. 14:00 w budynku remizy OSP Zubrzyca Dolna odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.
 
Przypominamy że udział w Walnym Zgromadzeniu jest obowiązkiem każdego strażaka. Na zebranie należy przybyć w umundurowaniu wyjściowym, a w przypadku braku munduru wyjściowego należy przybyć w koszarowym.