Zebranie wiejskie

herb orwayWójt Gminy Jabłonka, informuje, że dnia 13 grudnia 2015 (niedziela) o godz 15:15 w remizie OSP w Zubrzycy Dolnej odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Zubrzyca Dolna.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Informacja o wykonaniu zadań w 2015 roku.
3. Plan zadań na 2016 rok.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zakończenie zebrania.

Na zebranie zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa Zubrzyca Dolna.
Zebranie wiejskie poprowadzi sołtys sołectwa Zubrzyca Dolna Grzegorz Pawlak.
Wójt Gminy Jabłonka Antonii Karlak