Zbiórka

Informacja o stanie

W niedzielę, 29 marca br. o godz 14:00 odbędzie się zbiórka wszystkich strażaków. Obecność obowiązkowa.

Zebranie Sprawozdawcze za rok 2014

Informacja o stanie

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycy Dolnej informuje że w dniu 25 stycznia br. o godz. 14:00 w budynku remizy OSP Zubrzyca Dolna odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze, z działalności jednostki za rok 2014.

Przypominamy że udział w Walnym Zgromadzeniu jest obowiązkiem każdego strażaka, oraz że należy przybyć w umundurowaniu wyjściowym, a MDP w koszarowym.

Zbiórka

Informacja o stanie

W niedzielę 18 stycznia br. o godz 14:00 odbędzie się zbiórka wszystkich strażaków. Obecność obowiązkowa.

Zbiórka

Informacja o stanie

W niedzielę 16 listopada br. o godz. 14:00 w remizie OSP ZD odbędzie się zbiórka wszystkich strażaków. Obecność obowiązkowa!

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2013

Nowy kwartał roku, to czas rozmaitych podsumowań i sprawozdań w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Takie oto właśnie zebranie walne miało miejsce również u nas w niedzielę 23 lutego br. w budynku remizy.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Z-ca wójta Bolesław Wójcik, Prezes Powiatowy ZOSP RP Jan Kuczkowicz, Członek Zarządu Powiatowego Piotr Kowalik, sołtys Piotr Holla, Prezes Spółki Wodociągowej Józef Kulawiak oraz radna Zubrzycy Dolnej Aniela Zubrzycka a także delegacje OSP z sąsiednich miejscowości Gminy Jabłonka.Oprócz zaproszonych gości w zebraniu uczestniczyli druhowie naszej jednostki.

Rozpoczęcia zebrania dokonał prezes Andrzej Buroń, który również został wybrany na prowadzącego obrady.

W trakcie dyskusji, po przedstawieniu sprawozdań, podsumowań, przedstawieniu planu Czytaj dalej

ZBIÓRKA

Informacja o stanie

W niedzielę, 2 lutego br. o godz. 14:00 w remizie odbędzie się zbiórka wszystkich strażaków. Obecność obowiązkowa!

Zebranie walne

8
W niedzielę 24.02.2013 r. odbyło się walne zebranie jednostki OSP.​
Otwarcie zebrania i powitania gości dokonał Prezes jednostki dh Andrzej Buroń. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Prezes powiatowy ZOSP RP dh Jan Kuczkiewicz, z-ca wójta Bolesław Wójcik, sołtys Piotr Holla, radna Aniela Zubrzycka, prezes leśnej spółki urbarialnej Albin Małysa, prezes spółki wodociągowej Leonard Miąskowski oraz delegacje jednostek OSP z Gminy Jabłonka. Oprócz zaproszonych gości w zebraniu uczestniczyli druhowie naszej jednostki. Zebrani zapoznali się z działalonością jednostki w roku 2012 oraz przedstawili plany na rok 2013.

Czytaj dalej

Zebranie wiejskie

Informacja o stanie

W niedzielę, 9 grudnia 2012 roku, o godz. 15:30 odbędzie się w naszej remizie Zebranie Wiejskie, które będzie niejako podsumowaniem tego, co wydarzyło się w minionych miesiącach bieżącego roku i przedstawienie tego co się wydarzy w przyszłym roku. Będzie to zarazem ostatnia publiczna okazja w tym roku do zgłoszenia jakiegoś problemu, a także szansa na zaprezentowanie swoich pomysłów w różnych sprawach. Zachęcamy mieszkańców do licznego przybycia w ten dzień do naszej strażnicy.