Szkolenie Sędziów

W dniach od 9 do 10 września odbyło się Szkolenie Sędziów Zawodów Sportowo-Pożarniczych zrealizowane według programu szkolenia z dnia 26 kwietnia 2019 r. w zakresie Regulaminu Zawodów Sportowo Pożarniczych OSP organizowane przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Małopolskiego.

Czterech naszych druchów ukończyło szkolenie z wynikiem pozytywnym.