Modernizacja budynku Remizy OSP w Zubrzycy Dolnej – przebudowa dachu oraz ocieplenie budynku.

Wszyscy strażacy OSP Zubrzyca Dolna składają podziękowania na ręce Pana Wójta Antoniego Karlak za działania podjęte dla naszej jednostki. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za pomoc, wspaniałą współpracę oraz za realizację kosztownej inwestycji związanej z modernizacją budynku remizy.

DZIĘKUJEMY