Zajęcia pierwszej pomocy

Dnia 30.07.2022 r. odbyły się zajęcia pierwszej pomocy dla dziecięcej drużyny i młodzieżowej drużyny pożarniczej. Celem szkolenia jest wyrobienie odpowiednich postaw u dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do natychmiastowego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia poszkodowanego. Dzięki szkoleniu dzieci i młodzież uczą się, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy, jak zadbać o bezpieczeństwo własne, jak prawidłowo reagować i wezwać pomoc.

Dziękujemy Katarzynie Balcerzak za przeprowadzenie zajęć pierwszej pomocy, dzieciom i młodzieży za zaangażowanie i zapraszamy na kolejne zajęcia.