DOFINANSOWANIE z NFOŚiGW

Miło nam poinformować, że nasza jednostka w ostatnim czasie  uzyskała dofinansowania z NFOŚiGW na realizacje dwóch zadań.

Pierwsze zadanie to:

DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP ZUBRZYCA DOLNA W NIEZBĘDNY SPRZĘT UZBROJENIA I TECHNIKI SPECJALNE. Zadanie zrealizowano w ramach programu ” Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska- Bezpieczny Strażak ” w części dotyczącej środków funduszy. Koszt kwalifikowany zadania 10049,10 zł Kwota dotacji 3370,00 zł

Drugie zadanie to:
DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP ZUBRZYCA DOLNA W ODZIEŻ OCHRONĄ. Zadanie zrealizowane w ramach programu ” Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” Koszt kwalifikowany zadania 43260,00 zł Kwota dotacji 21630,00 zł.

Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do uzyskania niezbędnego sprzętu.