OSP w Szkole Podstawowej

Na zaproszenie nauczycieli oraz Dyrektora zawitaliśmy się do Szkoły Podstawowej w Zubrzycy Dolnej. Z okazji Dnia wiosny uczniowie zapoznali się z tematyką udzielania Pierwszej Pomocy.

Zajęcia dla klas 1-8 zostały przeprowadzone przez druhów Zbigniewa Kowalika oraz Mateusza Horniaka.

W trakcie trzygodzinnego spotkania omówiono zasady wzywania pomocy oraz udzielania pierwszej pomocy.

Podczas zajęć zainscenizowano również podstawowe przypadki jakie mogą się wydarzyć w domu, szkole oraz w innych miejscach.

Dzieci z zainteresowaniem brały udział w zajęciach. Spotkanie było również okazją do przećwiczenia podstawowych czynności ratujących życie i zdrowie.
Prawidłowo oceniały bezpieczeństwo, stan osoby poszkodowanej oraz w poprawny sposób potrafiły wezwać służby ratownicze.

Cieszymy się, że mogliśmy przeprowadzić Pierwszą Pomoc dla najmłodszych naszych mieszkańców Zubrzycy Dolnej. Mamy nadzieję, że nigdy nie będą musiały udzielać Pierwszej Pomocy, a jeśli już taka sytuacja zaistnieje to, że dobrze wykorzystają nabytą wiedzę w zaistniałych okolicznościach.