Zebranie Walne

W niedzielę 12.02.2017 r. odbyło się walne zebranie jednostki OSP Zubrzyca Dolna
Otwarcie zebrania i powitania gości dokonał Prezes jednostki dh Zbigniew Kowalik. Oprócz zaproszonych gości w zebraniu uczestniczyli druhowie naszej jednostki. Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2016 oraz przedstawiono plan działalności na rok bieżący.
21 druhów MDP zostało odznaczonych odznaką: „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” za wzorowe uczestnictwo w szeregach OSP Zubrzycy Dolnej, były to następujące osoby:
a) odznaka złota została nadana:
– dh Ewelina Kąś
– dh Szymon Wierzbiak
– dh Justyna Pawlak
– dh Angelika Mastela
– dh Kinga Horniak
– dh Mateusz Kubacka
– dh Dominika Omylak
– dh Tomasz Kąś
– dh Grzegorz Kulak
– dh Dawid Matonog
– dh Kamil Adaszyński
b) odznaka srebrna została nadana:
– dh Paulina Zembol
– dh Żaneta Zubrzycka
– dh Natalia Bombol
– dh Norbert Paholski
– dh Dominika Grobarczyk
– dh Magda Paluch
– dh Kacper Stec-Sala
c) odznaka brązowa została nadana:
– dh Dominik Mastela
– dh Dawid Kubacka
– dh Adrian Stec-Sala
Na zebraniu zostały także rozdane certyfikaty za uczestnictwo w zabezpieczaniu uroczystości ŚDM2016, otrzymali je:
– dh Andrzej Buroń
– dh Mateusz Horniak
– dh Tomasz Nitecki
– dh Józef Gruszka
Podkreślono również osiągnięcia jakie nasza jednostka i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza osiągnęła na Mistrzostwach Polski w sporcie pożarniczym.
Zebranie zostało zakończono obiadem i poczęstunkiem.