Szkolenie podstawowe strażaków ratowników

W okresie od 04.03.2017 r. do 30.04.2017 r. w Jednostce PSP Rabka-Zdrój odbywało się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, zgodnie z „Zasadami organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku. Ukończenie szkolenia jest jednym z warunków uprawniających druhów OSP do udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Program szkolenia obejmował 126 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych m. in. zaliczenie testów w komorze dymowej w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Szkolenie zakończyło się 30 kwietnia egzaminem teoretycznym i praktycznym.
Z naszej jednostki szkolenie ukończyło 8 druhów:
– dh Dawid Gacek
– dh Mateusz Horniak
– dh Szymon Joniak
– dh Szymon Konik
– dh Przemysław Kott
– dh Mirosław Mastela
– dh Tomasz Nitecki
– dh Dawid Omylak
Nagranie z komory dymowej: