Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze

14 lutego br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze naszej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zebranie otworzył oraz poprowadził ustępujący Prezes Andrzej Buroń. Po przedstawieniu sprawozdań z roku 2015 i planu działalności na rok 2016, zarządowi udzielono jednogłośnie absolutorium.

Najważniejszym jednak punktem zebrania był wybór nowego zarządu na kolejne 5 lat. Funkcję prezesa powierzono Zbigniewowi Kowalikowi, pełniącemu do tej pory obowiązki z-cy naczelnika. Na stanowisku naczelnika pozostał Grzegorz Pawlak, a jego zastępcą został Józef Gruszka. Na skarbnika wybrano Przemysława Kotta, zaś stanowisko sekretarza powierzono Mateuszowi Horniakowi.

Do komisji rewizyjnej, zebranie walne powołało: na stanowisko przewodniczącego Czesława Wykręta, wiceprzewodniczącego Wiesława Niteckiego, a na sekretarza Janusza Mastelę.

Nowy zarząd w składzie:

 • Prezes: Zbigniew Kowalik
 • Wiceprezes/naczelnik: Grzegorz Pawlak
 • Z-ca naczelnika: Józef Gruszka
 • Skarbnik: Przemysław Kott
 • Sekretarz: Mateusz Horniak

Komisja rewizyjna w składzie:

 • Przewodniczący: Czesław Wykręt
 • Wiceprzewodniczący: Wiesław Nitecki
 • Sekretarz: Janusz Mastela

Podczas zebrania poruszono temat szkoleń, wyglądu remizy i zasług jakie poczynił na tym polu, naczelnik Grzegorz Pawlak. Poruszono również temat zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla naszej jednostki. Kilku druhów złożyło ślubowanie i stało się pełnoprawnymi członkami OSP Zubrzyca Dolna. 17 druhów otrzymało też certyfikaty ze szkolenia e-learningowego z zakresu hipotermii.

Najbardziej wzruszającym momentem zebrania, było wręczenie dh Janowi Bałaśowi podziękowań oraz pamiątkowej statuetki Floriana, za służbę 45 lat na stanowisku skarbnika. Dodatkowo dh Jan Bałaś uchwałą zarządu, został włączony w poczet członków honorowych. Zasłużonemu druhowi, aż łzy cisnęły się w oczy ze wzruszenia.

Niektórzy członkowie MDP, którzy brali udział w zawodach sportowo-pożarniczych zostali odznaczeni odznaką „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” Ich zaangażowanie sportowe zaowocowało kwalifikacją do zawodów, etapu wojewódzkiego, które odbędą się już w tym roku. Życzmy im powodzenia i dalszych sukcesów przy reprezentacji naszej OSP, gminy i powiatu na zawodach kolejnego etapu. Warto tutaj również wspomnieć, że osiągnięcia młodzieży, to w dużej mierze zasługa naczelnika Grzegorza Pawlaka, który poświęcił dużo czasu na przygotowanie ich do udziału w zawodach.

Srebrną odznaką „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” zostali odznaczeni druhowie:

 • Kamil Adaszyński
 • Tomasz Kąś
 • Mateusz Kubacka
 • Grzegorz Kulak
 • Tomasz Kulawiak
 • Dawid Matonog
 • Szymon Wierzbiak

Brązową odznaką „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” zostali odznaczeni druhowie:

 • Piotr Kidoń
 • Kacper Stec-Sala
 • Norbert Pacholski

Srebrną odznaką „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” zostały odznaczone druhny:

 • Ewelina Kąś
 • Justyna Pawlak
 • Kinga Horniak
 • Dominika Omylak
 • Angelika Mastela
 • Dominika Paluch
 • Kinga Pawlak
 • Iwona Skóbel
 • Natalia Piekarczyk
 • Klaudia Omylak

Brązową odznaką „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” zostały odznaczone druhny:

 • Magdalena Paluch
 • Paulina Zembol
 • Natalia Bombol
 • Żaneta Zubrzycka
 • Dominika Grobarczyk
 • Maria Kowalczyk

W zebraniu jako zaproszeni goście uczestniczyli: Wójt Gminy Antoni Karlak, Prezes oddziału powiatowego ZOSP Jan Kuczkowicz, radny powiatowy, a zarazem prezes Spółki Urbarialnej Piotr Holla, prezes Spółki Wodociągowej Józef Kulawiak, radna gminna Aniela Zubrzycka oraz sołtys naszej wsi, pełniący jednocześnie funkcję naczelnika naszej OSP Grzegorz Pawlak. W zebraniu uczestniczyły również poszczególne delegacje z okolicznych OSP.