Dziękujemy za pomoc

Chcielibyśmy wszystkich poinformować, że udało nam się zająć 7 miejsce w konkursie PKN Orlen „Strażacy na medal”. Dzięki wam jesteśmy 7 na 179 jednostek biorących udział w konkursie z terenu całego kraju. To jest sukces ponieważ 10 miejsc przeszło do finału – teraz komisja konkursowa wyłoni 3 jednostki według kryteriów regulaminu konkursu.
Podziękowania kierujemy do wszystkich którzy na nas głosowali, sympatykom pożarnictwa, jak i strażakom, oraz wszystkim którzy też zachęcali innych do głosowania, a także wszystkich którzy oddali na nas głos.
Specjalne podziękowania za rozpropagowanie naszego udziału w konkursu i zachęcenie do głosowania kierujemy do serwisów:
→ Kuriera Orawskiego
→ Podhale24
→ Góral Info
→ Podhale region
→ OSP Podwilk
→ OSP Jabłonka
→ OSP Orawka
→ OSP Piekielnik
→ Łukasz SowinskiFoto
→ Fotografowi Marcinowi Steckiewiczowi
Dziękujemy wam!
8 lutego br. komisja konkursowa PKN Orlen przedstawi zwycięzców tegorocznej edycji „Strażacy na medal” 🙂

podziękowania