Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2013

Nowy kwartał roku, to czas rozmaitych podsumowań i sprawozdań w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Takie oto właśnie zebranie walne miało miejsce również u nas w niedzielę 23 lutego br. w budynku remizy.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Z-ca wójta Bolesław Wójcik, Prezes Powiatowy ZOSP RP Jan Kuczkowicz, Członek Zarządu Powiatowego Piotr Kowalik, sołtys Piotr Holla, Prezes Spółki Wodociągowej Józef Kulawiak oraz radna Zubrzycy Dolnej Aniela Zubrzycka a także delegacje OSP z sąsiednich miejscowości Gminy Jabłonka.Oprócz zaproszonych gości w zebraniu uczestniczyli druhowie naszej jednostki.

Rozpoczęcia zebrania dokonał prezes Andrzej Buroń, który również został wybrany na prowadzącego obrady.

W trakcie dyskusji, po przedstawieniu sprawozdań, podsumowań, przedstawieniu planu działalności jednostki na rok 2014, oraz przyjęciu absolutorium Zarządowi OSP Zubrzycy Dolnej, poruszono także temat modernizacji remizy, przyszłej gotowości bojowej oraz społeczności MDP. Pomimo trudnej sytuacji i przynajmniej w tym roku, braku możliwości pozyskania funduszy na modernizację budynku remizy, dalej będziemy się starać pozyskać fundusze na te cele, bo przecież nasza straż nie służy sobie, ale głównie wszystkim mieszkańcom, walcząc z pożarami oraz reagując natychmiastowo na każde, nawet najmniejsze zagrożenie życia, zdrowia lub mienia, każdy z nas przy każdej akcji naraża swoje życie spełniając swój obowiązek strażacki. Zawsze również jesteśmy chętni i gotowi do pomocy, czego przykładem jest pomoc w usunięciu awarii braku wody w naszej miejscowości która wystąpiła w ubiegłym roku. Jest to pomoc bezinteresowna i nikt z nas nie ma z tego korzyści, jak to określił Prezes ZOSP RP oddziału Powiatowego dh Jan Kuczkowicz – „nie dostajemy za to nawet złamanego gorsza”. W zamian jednak oczekujemy pomocy ze strony wszystkich mieszkańców Zubrzycy Dolnej i prosimy o wsparcie w rozwoju przyszłości naszej straży. A główna przyszłość naszej jednostki leży przede wszystkim w rękach młodzieży (obecnie mamy największą liczbę MDP w Gminie Jabłonka), gdyż to właśnie oni w przyszłości przejmą obowiązki starszych strażaków.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem obiadowym.W zebraniu uczestniczył także zespół regionalny naszej miejscowości – „Hajduki” który akompaniamentował w czasie powitania i pożegnania zaproszonych gości.