OTWP

W czwartek wieczorem w remizie OSP ZD odbyły się wstępne eliminacje OTWP (Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej) na szczeblu środowiskowym. Na konkurs przybyło 13 osób z pośród 50 członków MDP. Uczestnicy mieli do napisania test składający się z 30 pytań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, w trzech różnych grupach wiekowych, przygotowany przez opiekuna MDP Zbigniewa Kowalika.

Najlepsi byli:

Szkoła gimnazjalna:

Dziewczyny:

  1. Kinga Horniak
  2. Angelika Mastela
  3. Kinga Pawlak

Chłopcy:

  1. Mirek Mastela
  2. Tomasz Kąś
  3. Dawid Matonog

Szkoła ponadgimnazjalna:

  1. Mateusz Horniak
  2. Przemysław Kott
  3. Szymon Joniak

Test wiedzy odbywa się na kilku szczeblach (gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz centralnym) i ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży przepisów ochrony przeciwpożarowej, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.