Zebranie walne

8
W niedzielę 24.02.2013 r. odbyło się walne zebranie jednostki OSP.​
Otwarcie zebrania i powitania gości dokonał Prezes jednostki dh Andrzej Buroń. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Prezes powiatowy ZOSP RP dh Jan Kuczkiewicz, z-ca wójta Bolesław Wójcik, sołtys Piotr Holla, radna Aniela Zubrzycka, prezes leśnej spółki urbarialnej Albin Małysa, prezes spółki wodociągowej Leonard Miąskowski oraz delegacje jednostek OSP z Gminy Jabłonka. Oprócz zaproszonych gości w zebraniu uczestniczyli druhowie naszej jednostki. Zebrani zapoznali się z działalonością jednostki w roku 2012 oraz przedstawili plany na rok 2013.

10 druhów MDP zostało odznaczonych odznaką: „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” za wzorowe uczestnictwo w szeregach OSP Zubrzycy Dolnej, były to następujące osoby:
a) odznaka złota została nadana:
– dh Mateusz Horniak
– dh Paweł Kulak​
b) odznaka srebrna została nadana:
– dh Marcin Wierzbiak
– dh Kamil Omylak
– dh Dawid Kott
c) odznaka brązowa została nadana:
– dh Przemysław Kott
– dh Szymon Joniak
– dh Adrian Kowalik
– dh Marek Skóbel
– dh Mateusz Mastela

​Zebranie zostało zakończone obiadem i poczęstunkiem.
W zebraniu uczestniczył także zespół regionalny naszej miejscowości – „Hajduki” który akompaniamentował w czasie witania i żegnania zaproszonych gości.​​