Zawody sportowo-pożarnicze

W dniu 9 września w Gminie Jabłonka odbyły się Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze, w których nasza jednostka jak co roku bierze czynny udział.

Gospodarzem i organizatorem zawodów był Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak wraz z Zarządem Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na czele z Komendantem Oddziału Gminnego ZOSP RP Janem Kuczkowiczem oraz Prezesem Gminnym ZOSP RP Panem Andrzejem Buroniem.

Nasza jednostka w tym roku w kategori jednostki OSP męskie zdobyły V miejsce, natomiast kategori MDP było to III miejsce.

Poniżej wyniki zawodów i sumaryczny czas osiągnięty przez poszczególne drużyny:

Jednostki OSP Męskie (gr. A)
1. OSP Zubrzyca Górna – 103,51 sekund
2. OSP Jabłonka – 108,22 sekund
3. OSP Lipnica Mała – 115,88 sekund
4. OSP Podwilk – 119,80 sekund
5. OSP Zubrzyca Dolna – 120,62 sekund
6. OSP Chyżne – 123,82 sekund
7. OSP Orawka – drużyna nie ukończyła ćwiczenia

Jednostki OSP Kobiece (gr. C)
1. OSP Jabłonka – 125,44 sekund

Kategoria: Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:
1. MDP Jabłonka – 1030,10 pkt.
2. MDP Zubrzyca Górna – 1024,63 pkt.
3. MDP Zubrzyca Dolna – 1020,16 pkt.
4. MDP Orawka – 1011,94 pkt.